Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Eenvandaag: "De luchtvervuiling veroorzaakt door de internationale scheepvaart".

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Eenvandaag: "De luchtvervuiling veroorzaakt door de internationale scheepvaart".

  Op http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-i...te_scheepvaart

  De luchtvervuiling veroorzaakt door de internationale scheepvaart is een enorm probleem.

  Veel schepen varen op de goedkope bunkerolie: een brandstof van een dikke stroopachtige substantie die na verbranding tonnen roetdeeltjes de atmosfeer instoot. Het roet dat uit de hoge schoorstenen het schip verlaat komt in de hogere sferen terecht en slaat elders neer.

  Dat is uiteraard in de internationale wateren, maar ook op de kusten. Volgens onderzoeker Dan Veen van TNO is het een enorm probleem waar weinig tot geen aandacht aan wordt besteedt.

  Met voormalig stuurman Eelco Leemans varen we langs de giganten in de Rotterdamse haven die de uitstoot veroorzaken, en al zijn er regels voor de Noordzee (met de Baltische Zee de enige zeeën waar regels gelden om de uitstoot te beperken), toch is de vervuiling groot.

  Dat beaamt ook lokaal politicus Krispijn Beek van Schiedam, gelegen aan de Nieuwe Waterweg waar de tankers, containerschepen en andere oceaanstomers voorbij komen.

  Tijdens die tocht op weg naar de kade gebruiken de schepen weliswaar schonere energie, maar ook deze is helaas niet schoon te noemen. Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) gaat de uitstoot hoger op de agenda plaatsen. Voorzitter Tineke Netelenbos van de overkoepelende Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders reageert in EenVandaag.

 • #2
  Bron: RO_VWS_RIVM_Logo_Homepage_nl.png

  Meten uitstoot van schepen op de Noordzee

  Publicatiedatum:
  12-03-2015
  Wijzigingsdatum:
  12-03-2015

  Op 9 en 10 maart heeft het RIVM de luchtkwaliteit op de Noordzee gemeten tijdens een retour boottocht Nederland - Engeland. Daarbij is met een mobiel meetstation continue de luchtkwaliteit gemeten.

  Fijn stof, roet, stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en koolstofdioxide (CO2) komen voor in de uitlaatgassen van schepen en bepalen daardoor mede de luchtkwaliteit. Voor het meten zijn zowel grote meetinstrumenten uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit gebruikt als kleine handheld instrumenten die in ontwikkeling zijn om het meten van luchtverontreiniging eenvoudiger te maken. Een voorbeeld is de iSPEX waarmee op landelijke meetdagen door mensen de concentraties fijn stof worden gemeten. Ook maakt de meetcampagne het mogelijk om de resultaten tussen deze apparaten te vergelijken.

  De plekken waar de concentraties verhoogd zijn in de meetreeks, lijken in grote lijnen overeen te komen met de vaargeulen voor grote scheepvaart (zie figuur 1). Om de situatie op zee te duiden ging Eelco Leemans mee, vertegenwoordiger/oprichter van de Clean Shipping Coalition.

  Metingen van de uitstoot van scheepvaart tussen Engeland en Nederland2.jpg

  Figuur 1: Op de kaart ziet u de scheepvaart (driehoekjes) tussen Nederland en Engeland. Schepen die voor anker liggen zijn rondjes. Het meetschip is omrand met een rood vierkant en kruist hier de diepwatervaargeul. De blauwe lijn in de grafiek toont de uitstoot tijdens het varen van Nederland (rechts) naar Engeland (links). De pieken aan het begin en einde tonen de uitstoot als het meetschip nabij Harwich (Engeland) en Hoek van Holland is.
  Metingen en klimaatverandering

  Deze metingen zijn gedaan in samenwerking met klimaatjournalist Bernice Notenboom. Zij werkt aan een documentaire die de veranderingen in het Noordpoolgebied in kaart brengt. Wat zouden de gevolgen in het poolgebied zijn als de scheepvaartroute boven langs Rusland een gangbare route wordt? Dit is een ontwikkeling ten gevolge van het verminderen van het poolijs door klimaatverandering. Inzicht in de uitstoot van schepen op de Noordzee geeft ons een indicatie van de uitstoot van schepen die in het kwetsbare poolgebied vrij zou komen.

  Door IMO, de internationale scheepvaartorganisatie, zijn nu ook beperkingen van het zwavelgehalte in stookolie opgesteld voor zeeschepen. Op volle zee mag (oud bericht ) nu nog stookolie met maximaal 45.000 ppm zwavel worden gebruikt.
  Vanaf 2012 mag dit gehalte niet hoger dan 35.000 ppm zwavel zijn. Na 2020 moet dit gehalte dalen naar 5.000 ppm zwavel. Deze zwavelarme stookolie is echter aanzienlijk duurder.


  Wij zien hieruit, dat er op dit gebied al veel aandacht aan wordt geschonken, om het milieu te sparen
  Last edited by j.sprong; 28th March 2016, 22:26.
  Vriendelijke groet, Hans.

  "Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren". (Pas als je iets ernstig meemaakt, weet je op wie je kan vertrouwen).

  Reactie


  • #3
   Vervuiling op zee ?

   Enige tijd geleden was ik weer eens in Australia, op familiebezoek.
   Net boven Sidney ongeveer 150 km. ligt de plaat New Castle, daar komen de kolen via
   de lopende band vanuit het binnenland naar de haven, de eerste keer dat ik er was lagen
   er 15 schepen uit China voor anker daar te wachten om kolen te laden.
   3 jaar later was ik er, en nu lagen er 40 schepen te wachten, conclusie, Australia helpt
   mee aan de vervuiling, en verdiend er goed aan.
   De zeer oude kreet: GELD STINKT NIET.

   Reactie


   • #4
    Scheepsbrandstof bevat veel zwavel – veel meer dan de brandstof die gebruikt wordt voor vervoer over land. Deze reageert in de motor met zuurstof en daarbij ontstaan SOx zoals SO2 en SO3. Deze kleine sulfaatdeeltjes vervuilen lucht en water en dragen net als NOx bij aan de verzuring van bodem en water in grote delen van Europa. Hierdoor neemt de vruchtbaarheid van de bodem af en kunnen zware metalen uit de bodem in het drink- en oppervlaktewater terechtkomen. De sulfaatdeeltjes vormen ook een probleem voor de menselijke gezondheid: de deeltjes zijn zo klein dat zij door weefsel heen in het bloed doordringen en kunnen ontstekingen en long- en hartproblemen veroorzaken. SOx-deeltjes vormen een van de bestanddelen van fijnstof (PM) en dragen bij aan de vorming van smog.

    De uitstoot van verzurende stoffen als gevolg van de internationale scheepvaart is in de Europese wateren tussen 1980 en 2003 bijna verdubbeld. Tegelijkertijd verminderde de uitstoot door bronnen op het land met bijna 75%. De totale uitstoot van SO2 door internationale handelsschepen in de zeeën rond Europa bedroeg in 2000 naar schatting zo’n 2,3 miljoen ton per jaar. Als er niets gebeurt zal de scheepsemissie van SOx en NOx tussen 2000 en 2020 naar verwachting met 40-50 procent zijn gestegen en is de uitstoot door schepen in 2020 even groot of zelfs groter dan de uitstoot van alle bronnen op het land in de EU bij elkaar. Ook in de Verenigde Staten is de scheepvaart verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van deze stoffen.

    De uitstoot van SO2 kan heel eenvoudig worden teruggedrongen door:

    Over te gaan op brandstof met een lager sulfaatgehalte. Ook de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen vermindert hierdoor aanzienlijk. Daarbij lopen motoren door de kwaliteit van sulfaat-arme destillatiebrandstof beter en zijn de onderhoudskosten lager.
    Gaswassers (scrubbers) te installeren. Deze kunnen de uitstoot van SO2 met 99 procent verminderen en ook de emissie van fijnstof aanzienlijk terugbrengen. Over de efficiëntie van verschillende technieken, het gebruik in havengebieden en de productie en verwerking van afvalstoffen bestaan echter nog wel wat vragen.
    Het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG). LNG bevat geen sulfaten en ook de uitstoot van NOx en PM is tot 80 % minder. Een LNG-motor is vooral voor nieuwe schepen een optie, maar er is ook een aantal bestaande schepen op LNG overgegaan.
    In de haven niet langer de hulpmotoren te laten draaien om koelkasten, verlichting, pompen en andere instrumenten van energie te voorzien, maar gebruik te maken van energiebronnen (elektriciteit) op het land. Hiermee kan de uitstoot van SO2, NOx en PM rond de 90% worden teruggebracht.

    Zeeschepen gebruiken nog steeds zwaar vervuilende stookolie op de Noordzee en andere Europese vaarroutes. Nieuwe regels om schoner te varen worden slecht nageleefd, blijkt uit controles van de Nederlandse scheepvaartinspectie.
    De inspectie heeft afgelopen jaar 160 zeeschepen gecontroleerd op de uitstoot van zwaveldioxide. Twintig schepen voeren op vervuilende, zware stookolie in gebieden waar dit verboden is.
    Sinds begin 2015 mogen zeeschepen in het Kanaal, op de Noordzee en de Baltische Zee alleen nog varen op brandstof met 0,1 procent zwavel. Voor die tijd waren zwavelgehalten toegestaan tot tien keer zo hoog.
    Om het zee- en landmilieu te beschermen, zijn binnen de Europese Unie normen voor uitstoot van zwaveldioxide aangescherpt. Zeeschepen moeten overschakelen op minder vervuilende (maar duurdere) brandstoffen, zoals diesel, voordat ze de Europese zone binnenvaren. De grens van 0,1 procent zwavel is overigens honderd keer hoger dan de norm voor diesel in het Europese autoverkeer.
    Bij acht van de twintig betrapte zeeschepen was de overtreding zo ernstig dat 'aanhouding' volgde. De kapiteins mochten pas met hun schip de haven verlaten na inname van de juiste brandstof. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (een agentschap van het ministerie van milieu) kost dit een reder 10.000 tot 50.000 euro per dag, aan kosten voor het stilliggen.
    Boetes zijn er in 2015 niet gegeven. Er kunnen in beginsel boetes tot ruim 800.000 euro worden opgelegd, maar over het boetebeleid wordt volgens het ministerie nog overlegd met Justitie. Ook is er nog discussie tussen de lidstaten van de EU over de hoogte van de boetes.
    Met ingang van dit jaar moet de scheepvaartinspectie volgens EU-afspraken 10 procent controleren van de zeeschepen die Nederland aandoen. In 2014 handelde alleen het Nederlandse loodswezen al 77.495 zeeschepen af.
    De scheepvaartinspectie gaat samenwerken met andere landen en leidt nieuwe inspecteurs op om de Europese handhavingsnorm te halen. De meeste controles zullen in havens worden uitgevoerd, maar er wordt sinds eind vorig jaar ook samengewerkt met de Belgische kustwacht om boven zee de uitstoot van zeeschepen vanuit vliegtuigen te controleren.
    Verder wordt bekeken of er bij de controles ook onbemande vliegtuigjes, ofwel drones, kunnen worden ingezet.
    De zeescheepvaart is - net als de luchtvaart - buiten de afspraken gebleven die in Parijs zijn gemaakt tijdens de VN-klimaatconferentie eind vorig jaar. Beide sectoren moeten dit jaar nog met eigen maatregelen komen om de uitstoot omlaag te brengen.

    Bron: Platform schone Scheepvaart. (Febr. 2016).
    Vriendelijke groet, Hans.

    "Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren". (Pas als je iets ernstig meemaakt, weet je op wie je kan vertrouwen).

    Reactie


    • #5
     j.sprong schreef Bekijk Berichten
     .... Hierdoor neemt de vruchtbaarheid van de bodem af en kunnen zware metalen uit de bodem in het drink- en oppervlaktewater terechtkomen....
     Door zwavel in de atmosfeer te brengen neemt de vruchtbaarheid van van de bodem niet af maar juist toe. Planten hebben zwavel nodig voor hun groei (o.a. bepaalde aminozuren). Zoals met alle voeding is er echter een optimum. Dit optimum was vroeger door luchtverontreiniging ernstig overschreden maar de laatste 25 jaar, door de uitgebreide rookfilterinstallaties van fabrieken en kolencentrales juist weer behoorlijk verlaagd. Zozeer zelfs dat de boeren voor bepaalde producties weer zwavel toe moeten voegen op hun land. Wel kan de SOx, doordat het zich verbindt tot zwavelzuur (H2SO4) en zwaveligzuur (H2SO3), nadelige (corrosieve) effecten hebben op planten in de vorm van 'zure regen' en verder bepaalde metalen in de bodem tot oplossing brengen die vervolgens een vervuilende werking hebben in het grondwater.

     Reactie


     • #6
      Johannus schreef Bekijk Berichten
      Door zwavel in de atmosfeer te brengen neemt de vruchtbaarheid van van de bodem niet af maar juist toe.
      Dank voor de correctie Johannus, je hebt gelijk.

      De Bron: "Goedbodembeheer", zegt hier over:

      Zwavel was in de landbouw nooit zo zichtbaar. Bemesten met zwavel had nooit effect. Dat is niet zo gebleven. Door afname van de uitstoot van zwavel uit brandstoffen werd bemesten met zwavel soms noodzakelijk. Zwavel is wel degelijk een belangrijk bestanddeel van de plant.
      Vriendelijke groet, Hans.

      "Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren". (Pas als je iets ernstig meemaakt, weet je op wie je kan vertrouwen).

      Reactie


      • #7
       callao painter

       Een bijzonder effect van zwavelhoudend gas, maar in dit geval met natuurlijke oorzaak, heet "Callao Painter" (of in het Spaans Aguaje).
       Voor zuid-Amerikaanse kust Chile/Peru komt er onder bepaalde omstandigheden een tropische warme waterstroom naar het zuiden op gang (el Niño) die de gebruikelijke koude opwelling van kustwater onderbreekt . deze warme watermassa is voedsel arm en leidt tot het afsterven van grote hoeveelheden vis. Deze geringe zuurstofvoorraad in het zeewater is dans snel verbruikt in het verteringsproces. Hierna wordt het dode weefsel van de vis omgezet in H2S. Het leidt tot een verpestende rotte-eieren-lucht en is soms zo sterk dat het H2S-gas de verf van schepen zwart verkleurd, vandaar de naam "Callao Painter": de schilder van Callao. Callao is een bekende havenplaats op deze kust.
       Het schijnt trouwens ook wel op andere plekken geconstateerd te zijn. Of het met hedendaagse verfsoorten ook nog gebeurd is mij niet bekend.

       Reactie


       • #8
        Op http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-i..._met_stookolie "Wereldwijde scheepvaart worstelt met stookolie" het volgende:

        Er is weer geen beslissing genomen over een mogelijk verbod op stookolie in de scheepvaart. Op een conferentie van de IMO, de organisatie van de Verenigde Naties die gaat over de scheepvaart in de wereld, werd er veel over dit onderwerp gepraat, maar een beslissing werd uitgesteld. Een kans om de uitstoot van CO2 en zwavel, verantwoordelijk voor de klimaatverandering, wereldwijd terug te dringen is dus weer gemist.

        Reactie


        • #9
         wij vielen haast wandelend in slaap door de zwaveldampen bij het laden van stookolie ,in mijn tijd werd er nog geladen met openstaande trunk hoofden ,bij sommige raffinaderijen en tankparken liep het niet harder dan 200 tot 400 kub per uur ,en wij waren 2500 ton dat maal het Sg dan heb je de kubieke meters ,en je moest aan dek blijven anders zette ze de lading stop .
         dus het was een rot goedje die zwavel .

         Reactie

         Working...
         X